Wat een bak!


Gijs Fietsen kan, samen met Elmer Meubelen, voor je huidige fiets een bak maken.
Dit alles dankzij een impuls vanuit “Met Creativiteit Meer Economie” van Syntens en de Provincie Overijssel.