TIMP


TIMP is een consortium van binnen- en buitenlandse organisaties die actief zijn in de medische sector. Door een animatie worden alle aspecten van dit consortium kort belicht, bedoeld als “teaser” voor toekomstige leden en belanghebbenden.